Onderzeeboten hadden lange tijd de vrije hand in het onderwaterdomein maar daar lijkt eind dit jaar verandering in te komen.

Om onderzeeboten of onderwaterobjecten op te sporen wordt gebruik gemaakt van sonarsystemen. Deze sensoren werken met onderwatergeluid en zenden geluidsgolven uit welke door objecten worden gereflecteerd. Met de nieuwe, sterkere sonarsystemen kunnen schepen en helikopters in een aanzienlijk groter gebied beter waarnemen wat zich in het onderwaterdomein afspeelt. De nieuwe sonarsystemen zijn uiterst capabel, maar bij ondoordacht gebruik kan de onderzeeboot nog altijd ontsnappen. De gebruiker heeft daarom een goed begrip nodig hoe de onderwateromgeving de prestatie van de sonar beïnvloedt.

Een goed doordacht UX-design

ik onderzoek het gedrag en verborgen behoeften van diverse eindgebruikers, ontwerp interactiemodellen, user flows, wireframes, interactieve prototypes en lever pixel-perfect ontwerpen binnen het maritieme domein. Met een gedreven team ontwikkelen we een informatie- en analysesysteem voor missieplanningen, tactische inzet van schepen en sensoren.

Op zoek naar de juiste gebruikerservaring

We werken aan een prototype binnen een agile/scrum omgeving met een vaste groep van betrokken gebruikers. We toetsen regelmatig de behoefte van onze gebruikers op verschillende disciplines. Middels gebruikerstesten valideren we bevindingen van gebruikers aan wal of eenheden op zee. Met als doel de interface gebruiksvriendelijker en betekenisvoller te maken.

Mijn toegevoegde waarde

  • Interviews afnemen (gebruiker centraal);
  • Opstellen van de wensen en doelen van de gebruiker;
  • Vertalen van de gebruikerswensen en -doelen naar concrete specificaties;
  • Ontwerpen van creatieve oplossingen (Sketchapp, Invision);
  • Bouwen van interactieve prototypes (Sketchapp);
  • Afstemming ontwikkelaars mbt Styling, gebruikerswensen en visuele aspecten;
  • Gebruikerstesten afnemen met (eind)gebruikers;
Slim systeem vergroot pakkans onderzeeboten

Bronvermelding: Materieelgezien 01, 18 feb 2020